Verktygslåda för marknadsföring av Dalarna

I Dalarna formas just nu framtidens fossilfria teknikutveckling. För att lyckas behöver omkring 30 000 personer rekryteras till vår region under de närmaste åren. Vi behöver gemensamt stärka Dalarna som plats och därför har den här verktygslådan tagits fram.

Vi vill göra dig bättre och Dalarna starkare

Med fjällen på bakgården och världen på framsidan. Med utsikt över svepande landskap och insikt om den gröna omställningen vi alla behöver driva. Där det varma och välkomnande möter världsledande högteknologiska företag. Där vi säger god morgon till familjen när vi vaknar och good morning till kollegorna på andra sidan Atlanten vid lunch. Där är platsen vi kallar hemma.

Strategi

Till grund för verktygslådan finns en strategi för platsmarknadsföring och talangattraktion. Den har tagits fram i samråd med en rad offentliga och privata aktörer i Dalarna.

Texter

Här finns texter som du kan använda i platsannonser, på din sajt eller i marknadsföringsinsatser. Plocka helhet eller delar av texter.

Bilder

En bild säger mer än tusen ord sägs det ju. Därför kommer du att hitta bilder här. Använd bilderna när du ska beskriva vår gemensamma plats på jorden.

Video

I framtiden vill vi bygga ut verktygslådan även med rörlig bild, då kommer du att hitta filmer här.

Ett stöd i din rekrytering

Vi vill bidra till att det blir lättare att rekrytera kompetens till Dalarna. Det räcker inte att din arbetsplats är attraktiv. De du vill rekrytera väljer också en plats att leva på. Genom att gemensamt visa alla spännande karriärmöjligheter och det fina liv vi lever här, stärker vi möjligheterna för dig som enskild aktör, men också Dalarna som region.

Vem får använda materialet?

Viss del av materialet kommer att vara öppet för alla att använda för rekrytering och platsmarknadsföring. Alla partnerorganisationer får tillgång till en utökad verktygslåda samt möjlighet att påverka aktiviteterna. Är du inte partner och vill använda materialet, hör av dig till oss!

I vilka sammanhang får materialet användas?

När du har behov av att berätta om Dalarna som plats att leva, bo och arbeta på. Du får använda det i egen marknadsföring, men kan också använda det när du går samman med andra arbetsgivare i regionen.

Senaste nyhetsinläggen

Här kommer du som arbetsgivare se vad vi gör för insatser för att nå målgruppen. Tills dess har vi lagt ut en exempelstory om Cathrine Hekkala på svenska och engelska.

27/04/2023

Lanseringsträff 26 maj

Tillsammans bygger vi en modern karriärregion Moderator Ann-Louise Larsson Program Kaffe serveras från 8.00 Välkommen och kort summering av arbetet med Attraktiv industriregion….

18/05/2023

Dalarna har gett mig bra möjligheter att bygga en internationell karriär

När Cathrine Hekkala skulle välja Traineeprogram efter sina studier i Teknisk Fysik föll valet på Hitachi Energy i Ludvika. Ett val som har gett hennes karriär en rejäl skjut…

18/05/2023

Dalarna has given me great opportunities to build an international career!

When Cathrine Hekkala was choosing a trainee program after her master studies in Engineering Physics, the choice fell on Hitachi Energy in Ludvika. A choice that has given her care…